องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คลิปวิดีโอ

แถลงประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของ อพท. 1649149380
เส้นทางท่องเที่ยวชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.บางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1629216900
เส้นทางท่องเที่ยวชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.ทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1629216780
"ท่องเที่ยวโดยชุมชน" วิถีสู่ความยั่งยืน I EEC FOCUS 1629216600
ชุมชนชากแง้ว : คืนลมหายใจ สู่ชีวิตใหม่ตลาดชากแง้ว 1629216480
อ่าวน้อย : จากสาวออฟฟิต สู่ชีวิตชาวไร่ 1629216360
อิสานในแดนเหนือ "บ้านท่าขันทอง" 1629216300
ชุมชนทุ่งประดู่ : จบเมืองนอก มาอยู่นอกเมือง 1629216120
THE PEOPLE X อพท. ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย 1625727780
THE PEOPLE X อพท. บ้านดงเย็น 1625202840