องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

อพท.-สกสว. ร่วมยกระดับบางกะเจ้าสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง 1649667660
อพท. ปั้น “เกาะหมาก” ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่มีแผนจัดการขยะการท่องเที่ยวเสนอประกาศพื้นที่พิเศษ 3 แห่ง เล็งศึกษาอีก 7 แห่ง ปีนี้ 1649149200
อพท. จับมือ นทพ. นักรบสีน้ำเงิน ปั้นชุมชนวิถีคลองพระพิมล 1649145600
อพท. ร่วมกับ ยูเนสโก หนุนเส้นทางมรดกโลกทางพระพุทธศาสนา 1648627740
ผู้อำนวยการ อพท. แถลงประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ อพท. และแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 1648800540
อพท. โชว์ศักยภาพชุมชน พร้อมรับตลาดอินบาวด์ 1648197900
ผู้อำนวยการ อพท. เปิดลานกิจกรรม CREATIVE SPACE ณ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 1645440420
อพท. ร่วมกับ มศก. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “CREATIVE CITY CHANGE MANAGEMENT” (3CM) 1645263900
รมว. กระทรวงว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบาย ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม อพท. 1645436340